Contact:

Secretariaat Woongroep Terwijde
T.a.v. Mw. Bep van der Lit
Operettelaan 447,
3543 BR Utrecht.
tel: 06-29265681
e-mail: woongroepterwijde11@gmail.com


Locatie Woongroep Terwijde

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Dhr. Jan Piek
Secretaris: Mevr. Bep van der Lit
Penningmeester: Dhr. Albert Baltussen
Algemeen lid: Mevr. Tineke Hopstaken
Algemeen lid: Selma de Lang
Algemeen lid: Mevr. Gerda Meijer

Voor informatie over de groep en het wonen:
Mevr. Wil Vermeulen tel. 030-2430142
Mevr. Bep van der Lit: tel. 030-2624705